facebook

Santa Fe

HybridizerAuten, 1937
Colorróżowo-kremowa
Diameterabout 10-15 cm
Plant Heightok 90 cm
Flowering timeśrednia
Sizeabout 5 eyes
Delivery timeAutumn